Знижку 40% на навчання в Болгарії на 3 роки. Без сертифікату ЗНО. Напрям економіка та бізнес. Заочно - дистанційна форма навчання.

Освітній інформаційно – консультативний центр "Європейська Пер­с­пек­ти­ва" про­понує здобути вищу освіту в Болгарському коледжі туризму у мі­с­­ті Бла­го­євград за спеціальностями в напрямі економіка і бізнес:
1. Організація та управління в го­те­ль­­­ному та ре­сторанному бізнесі.
2. Організація та управління в тур­и­с­ти­­­чному се­р­ві­сі.
3.Бізнесадміністрування.

• Термін навчання-3 роки.
• Форма навчання - заочно-дистанційна.
• Мова навчання – болгарська, російська.
• Після закінчення коледжу студенти здобувають вищу освіту з ква­лі­­фі­ка­ці­єю професійного бакалавра за да­ними спе­ці­а­льностями.

Видається болгарський диплом та європейський сертифікат про вищу освіту.

• Вартість навчання: 700 євро на рік (оплата у болгарському коледжі ту­­ризму після підписання угоди враховуючи знижку).
• Ва­ртість інформаційно-консультативних, представницьких та організаційних послуг центру: 3500 грн. - (од­­но­ра­зова оплата на весь час навчання) за яку відбувається супровід студента про­тя­гом трьох ро­ків навчання, відкриття візи для студентів, ор­га­ні­за­ція колективних ви­їз­дів студентів в Болгарію, забезпечення пі­ль­го­вих умов перебування у бол­гарському коледжі, (проживання та хар­чування, екскурсійне обс­лу­го­вування, культурно-відпочинкова про­грама - за окрему плату в Болгарії).
• Поліс накопичувальної європейської програми страхування жи­т­­тя - при бажанні абітурієнта
• На навчання запрошуються випускники шкіл (11 класів) та ПТУ. За­­рахування в коледж - за результатами співбесіди та написання вс­ту­п­них тестів (без сертифікату зовнішнього не­за­ле­ж­но­го оці­ню­в­ання).
• Можливе паралельне навчання для студентів ВНЗ Львова та Ук­ра­їни. Нав­чання без вікових обмежень.
• Практика в Україні та за кордоном (сприяння у виборі країни про­­хо­д­­же­ння практики Болгарія, Греція, Македонія, Туреччина,). Мож­лива оплата студентам під час практики (в залежності від місця та року нав­­ча­н­ня).
• Інформаційно-Консультативна підготовка студентів (за болгарським навчальним планом), а також з болгарської мови відбувається в Україні,м. Львів, а у випадку формування групи не менше 15 чоловік - за місцем їхнього проживання - за пільговою оплатою.
• Настановча та ек­за­­ме­на­ційна сесії - проводяться у Болгарії. Поїздки на сесії у Болгарію ор­га­­ні­зо­вуються один-два рази на рік. Вартість кож­ної поїздки ( проживання двох студентів у номері та трьохразове харчування) оголошуються додатково - умови пі­­льгові

  • : 1200.00 EUR 720.00 EUR
  • Знижкою можна скористатися до 31.07.2019
  • Знижку можна використати тільки один раз
  • Знижка поширюється на одну особу
  • Знижка не підсумовується з іншими акційними пропозиціями компанії
  • Щоб скористатися знижкою надішліть код в повідомленні в телеграм @michailvictor